NIEUWS
Bewerk je portfolio nu via een beveiligde verbinding. Volledige privacy!

WELKOM

Een digitale representatie van jezelf! Gebruik je eigen documenten en afbeeldingen om een compleet beeld van jezelf op te tekenen in een uitgebreide online omgeving. Je geeft zelf aan wie je portfolio mag bekijken en via verschillende overzichten en rapporten houd je je voortgang bij. Het OnlinePortfolio is het scherpstgeprijsde digitale portfolio.

Mogelijkheden van het online portfolio

 • ID-Card
 • Competenties
 • Curriculum vitae
 • Levenslijn
 • Berichten
 • Agenda
 • Thema's
 • Leerwerktaken
 • Advertentievrij
 • Documenten
 • Beroepsvaardigheden
 • Actiepunten
 • Bewijzen
 • Favorieten
 • en meer...

Digitaal leerling portfolio in het voortgezet onderwijs

Het portfolio kan een belangrijk instrument zijn binnen het proces van integrale leerlingbegeleiding. De leerling geeft met het portfolio zelf inzicht in het verloop van zijn leerlingproces. Dit levert de docent of mentor waardevolle informatie om de leerling te bevragen en te adviseren, te steunen en te sturen. De docent of mentor die regelmatig het portfolio raadpleegt, kan tijdig zwaktes en problemen signaleren. Daarmee is het portfolio tevens een uitermate geschikt middel om uitval te voorkomen. Verder kan het portfolio een cruciale rol spelen in het kader van leerwerktrajecten.


Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de kosten.


Gratis registratie! Klik hier om je account te openen.


display: standard/info/info_home.tpl (cache:)

End Page

Pagina geladen in 0.018 secs.

Open page: info_start

theme: standard

template: info/info_home.tpl

domain: devsite.nl

module: info

sessionid: cpp940dgrtlnacrf1nn3cmp251

smarty: OP_SMARTY_VERSION

language: nl

Show open translations

pid:

uid:0

oid: